Η ελληνική πρωτοβουλία συλλογής & ανακύκλωσης φελλού

FAQ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Οι φελλοί αποστέλλονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης φελλού σε όλη την Ευρώπη, ανάλογα με τις τρέχουσες συμφωνίες μας. Το υλικό ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές (πχ θερμομόνωση κτιρίων, μόνωση στην αεροπορική βιομηχανία), εξοικονομώντας έτσι τόνους CO2

Φυσικά όχι! Άλλωστε, αυτές οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν στον φυσικό μας περιβάλλον παρέχοντάς μας τους φελλούς. Δημιουργούν προστιθέμενη αξία για όλους μας!

Απλώς επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβετε το κουτί συλλογής των φελλών εντελώς δωρεάν. Κάθε φορά που το κουτί θα γεμίζει, θα παίρνουμε εμείς τους φελλούς χωρίς καμία επιβάρυνση. Θα λάβετε την αναγνώριση από εμάς, από τους πελάτες σας και από την κοινότητα.

Απολαμβάνουμε την υποστήριξη οργανώσεων που εργάζονται για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και επιθυμούν να έχουν μια σταθερή συμβολή στη διατήρηση των ισορροπιών που διαμορφώνουν το φυσικό μας περιβάλλον.